www.auto-vin-decoder.com
Pehled rovek

Pehled rovek Vechny rovky jsou na 12V. Zpsob vmny rovek uvd Nvod k obsluze, kter je sousti vbavy vozu.Pouit Pkon (W) Oznaen podle EHK-OSN Foto
Hlavn svtlomety pedn 60/55 H4 halogenov (dvouvlknov)
technick nhled
H4 halogenov (dvouvlknov)
Obrysov svtla pedn 5 W5W (celosklenn-bezpaticov)
technick nhled
W5W (celosklenn-bezpaticov)
Smrov svtla pedn 21 PY21W (oranov)
technick nhled
PY21W (oranov)
Smrov svtla bon 5 W5W (celosklenn-bezpaticov)
technick nhled
W5W (celosklenn-bezpaticov)
Smrov svtla zadn 21 PY21W (oranov)
technick nhled
PY21W (oranov)
Brzdov/obrysov svtla zadn 21/5 P21/5W*
technick nhled
P21/5W*
Obrysov svtla zadn 5 R5W*
technick nhled
R5W*
Zadn svtla mlhov 21 P21W
technick nhled
PY21W
Zptn zadn svtla 21 P21W
technick nhled
PY21W
Svtla do mlhy pedn 55 H3 halogenov
technick nhled
H3 halogenov4
Osvtlen SPZ 5 W5W (celosklenn-bezpaticov)
technick nhled
W5W (celosklenn-bezpaticov)
Stropn svtilna 5 C5W sufit
technick nhled
C5W sufit
Kontroln svtilny 1,2 R5 celosklenn
technick nhled
R5 celosklenn
Osvtlen pstroj 1,2 R5 celosklenn
technick nhled
R5 celosklenn
Osvtlen spna 1,2 R5 celosklenn
technick nhled
R5 celosklenn

* rovka R5W zadnho obrysovho svtla svt souasn s 5W vlknem rovky P21/5W umstn v brzdovm svtle.


Doporuen

Doporuen

  • Nefungujc rovku mnme vhradn za rovku stejnho pkonu.
  • Halogenov rovky nesmme uchopit rukou za sklennou baku. Mastnota z ruky (i such a umyt) penesen na sklo rovky se rem vypl, nejde odstranit a sniuje svteln vkon rovky. Uchopme-li pesto rovku do hol ruky, a nikoli do ruky opaten istou nitnou rukavic, jak doporuuje vrobce, omyjeme sklennou baku rovky ihned lihem.
  • Pokud je mon, nesvtme halogenovmi rovkami, nen-li vz v pohybu. Nen-li toti svtlomet chlazen proudem vzduchu, dochz k plinmu zven teploty jak rovky, tak i cel optick vloky svtlometu.
  • rovky hlavnch svtlomet bychom mli mnit za nov po dvou a tech letech pouvn. Provozem se asem sniuje jejich svtivost. Sprvn svteln vkon rovek je mon zmit na nkterch pstrojch urench souasn k seizovn svtlomet. Nkdy jedna rovka svt viditeln mn ne druh. Po jejm vyjmut zjiujeme, e vnitek baky je ern. I takovou rovku musme vymnit za bezzvadnou.
  • Celosklenn rovky (1,2W) jdou velmi obtn vyjmout z objmky. Pokud je rovka splen, je mon ji opatrn vythnout kletmi. (Pravdpodobn budou rovky dodvny s objmkami).


Strnka byla zpracovna za 0.009s.